W USA spadają przychody z reklamy online. Na szczęście, bo nie ma nic świadczącego dobitniej o niedojrzałości rynku, niż jego oderwanie od fundamentów ekonomicznych gospodarki.

chart

Po raz pierwszy od czasu powstania wielkich dotcomów - rynek reklamy online się kurczy.

Źródlo: Businessinsider

Czyli, na rynku, nie mamy do czynienia z kolejną bańką internetową, tylko z klasycznym rynkiem rozwijającym się, gdy jest koniunktura gospodarcza i kurczącym się – gdy jej braknie.

Prawda, że to dobrze? 🙂

Reklamy