Amerykański Pew Internet w swojej prezentacji pokazuje jak w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło się podejście użytkowników do internetu i treści jakimi się w nim dzielą oraz jakie w nim otrzymują.

Autorzy prezentacji zwracają uwagę na fakt, że grupa osób tworzących treści w internecie jest większa niż można to przypuszczać a ich akceptacja dla działań marketingowych w internecie jest wyższa niż przeciętna dla całej populacji.

Reklamy