To już 2,5 roku od czasu, gdy Forrester stworzył pojęcie profil społecznotechnograficzny, który pozwala dokonywać analizy interneautów według ich zaangażowania w nurt social media. Dziś je trochę zaktualizował.

Główna zmiana, to wprowadzenie nowego szczebla drabiny - "Rozmówców".

Współautor tego pojęcia Josh Bernoff  (drugim autorem była Charlene Li), twierdzi, że bardzo im się ono przydaje w analizowaniu zachowań rynku „technologii społecznych”. Zauważa oczywiście, że ta drabina nie klasyfikuje precyzyjnie wszystkich użytkowników, bo ich zachowania nakładają się na siebie, ale dodaje, że to nie jest precyzyjna segmentacja tylko ukazanie ich profili zachowań.

Jednak dla każdego użytkownika tego narzędzia jest to oczywiste a jego trafność – bezdyskusyjna.

Poprzednia wersja jednak nie uwzględniała jednego, dziś już olbrzymiego zjawiska – Twittera, czyli u nas – mikroblogów.

Dlatego w nowej wersji dodali do tego wykresu jeszcze jeden szczebel: „Rozmówców”, obejmujący nie tylko użytkowników Twittera, ale również osoby zmieniające swoje statusy np. w Facebooku – ale tylko te, które robią to przynajmniej raz w tygodniu.

Jak zauważa Bernoff, pewne trendy zachowań użytkowników są niezmienne: Widzowie (Spectators) nadal stanowią 70 proc. użytkowników, liczba Uczestników (Joiners) mocno rośnie, a ilość Twórców (Creators) wciąż wzrasta powoli.

Bernoff wyjaśnia, że według niego te dane można wykorzystać do następujących celów:

1. Przekonać szefa, że te rzeczy to się dzieje naprawdę i  że jeśli jeszcze w nich nie uczestniczy, to już jest spóźniony.

2. Sprofilowania swojej bazy Klientów, i zobaczenia do jakich grup należą, zanim rozpocznie się planowanie swoich działań dotarcia do nich.

3. Do segmentacji swoich odbiorców i stworzenia różnych strategii dotarcia do nich. (Społeczność Twoich odbiorców i ich oczekiwania jest tak szeroka, że docieranie do niej tylko z jedną strategią komunikacji to zbyt mało.)

Nie są to zmiany fundamentalne, a wręcz przeciwnie – ale to dobrze – bo w przypadku sprawdzających się strategii, należy je modyfikować a nie porzucać dla nowych.

Reklamy